Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam Nude wechat girl profile

Posted by / 22-Sep-2020 11:01

Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam

Ngunit ang mga tapat na Muslim ay pinili pa ang libingan kaysa lisanin ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa panakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Iranon, Maranao, Maguindanaon, Tausug, Samal at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan.

Si Hesus ( a) ay babalik dito sa lupa upang bigyang katarungan ang dating walang katarungang mundo.

Siya ay hindi darating upang magtatag ng panibagong relihiyon, bagkus ipangangaral niya ang tanging isang relihiyon - ang Islam.

Pinatnubayan nila ang sangkatauhan upang makamtan nila ang tunay na kaligayahan sa mundong ito at maging sa Kabilang Buhay.

Tinuruan ang mga tao na magkakaroon ng magandang paguugali at kaaya-ayang galaw o kilos tungo sa pagpapaunlad ng sarili.

Ang Dakilang Allah, ( y) ay nagsabi: Ipinag-utos Niya sa inyo ang katulad ng relihiyon na ipinag-utos kay Noah at ipinahayag sa iyo (o Muhammad) at siya ring ipinagutos kina Abraham at Moises at Hesus na nagsabing: ‗Itatag ang relihiyon at huwag magkahiwalay mula rito.

' Ang Propeta ( s) ay nagsabi: 'Ako ang puwang na tipak (ng bato) na iyon, at ako ang Huli sa (kawing ng) mga Propeta.' Wala ng ibang bagong Propeta at Sugo ang darating pa mula sa Allah ( y) pagkaraan ni Muhammad ( s) Ang pagbabalik ni Hesus ( a)ay tanda lamang ng pagdating ng Huling Oras.ginagamit nila ang likas na yaman ng pilipinas tulad ng pangingisda,pangangaso at pagsasaka minsan nakikipag palitan sila sa ibang bansa gamit ang kasootan ng mga chino sa pilipinas ay buwis para magamit ng mga pilipinas ang kasootan ng chino. ang mga kapuluan ng pilipinas ay nagmula sa isang malaking anyo ng lupa at dahil nasakop ang pilipinas sa pacific ring of fire ay sunud-sunod na lindol ang naganap at nauga ang ibabaw ng lupa at nagkaroon ng maraming biyak at nagka hiwa-hiwalay at naging mga pulo ng pilipinas.... Ang Islam ay hindi bagong relihiyon,bagkus ang kaparehong katotohanan na ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng kanyang mga propheta, sa panlimang populasyon ng mundo, Ang Islam ay isang relihiyon at isang ganap na pamamaraan ng buhay.Ang mga Muslim ay sumusunod sa relihiyon ng kapayapaan, awa at kapatawaran at ang karamihan ay walang kinalaman sa labis na malubhang nangyayari. OIsang bilyon na tao mula sa malawak na pangkat ng mga lipi, lahi at kultura saan man panig ng mundo – mula sa katimugan ng Pilipinas hanggang sa Nigerya – ay nagkakaisa sa kanilang karaniwan na paniniwalang islamiko.

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-25pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-71pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-25

Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna atbp.

One thought on “pagdating at paglaganap ng relihiyong islam”